CERTYFIKATY

 
 
Certyfikaty i Deklaracje:
 
 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, nr rejestracyjny: OBAC/008/SZJ/15

Na podstawie auditu, raport nr: OBAC/008/SZJ/RACII/15 potwierdza się spełnienie wymagań normy:

PN-EN ISO 9001:2009

Certyfikat 9001:2008

Certyfikat potwierdzający, że ZW Radiolex Sp. z o.o. spełnia normy systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2008

Wersja polska

Wersja angielska

Certyfikat badania typu WE nr OBAC 15 ATEX 0203U

II 2G Ex eb II Gb

II 2D Ex tb IIIC Db

Certyfikat Zapewnienia Jakości nr OBAC 15 ATEXQ 008

   

Certyfikat IECEx nr: IECEx OBAC 15.0003U

(dobrowolny system potwierdzania poprawnej konstrukcji urządzeń przeciwwybuchowych)

Certyfikat Zgodności Nr: DN/162/2016 potwierdzający zgodność Rozdzielnicy niskonapięciowej Modulor EPE z wymogami norm:

PN-EN 61439-1:2011,  PN-EN 61439-2:2011,  PN-EN 62262:2003,  PN-EN 60529:2003

Deklaracja zgodności UE na wyroby Radiolex.
Certyfikat 9001:2000
Certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 wersja polsko/angielska
Certyfikat 9001:2000 Certyfikat potwierdzający, że nasz pracownik zdał egzamin na audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000

 

 
Certyfikat Zgodności CE - str.1
Certyfikat Zgodności CE - str.2

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE potwierdzający, że nasze wyroby spełniają wymagania normy PN-EN 62208:2006; EN 62208:2003. Dyrektywa Unii Europejskiej 2006/95/WE.

Obudowy metalowe do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych napowietrznych
typ: SZA, SZB

Wydane przez BBJ-SEP

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE potwierdzający, że nasze wyroby spełniają wymagania normy PN-EN 62208:2006; EN 62208:2003. Dyrektywa Unii Europejskiej 2006/95/WE.

Obudowy metalowe do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych napowietrznych
typ: RSA, RSB, RR

Wydane przez BBJ-SEP

Certyfikat Zgodności CE - str.1 Certyfikat Zgodności CE - str.2
Certyfikat Zgodności CE - str.1
Certyfikat Zgodności CE - str.2

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE potwierdzający, że nasze wyroby spełniają wymagania normy PN-EN 62208:2006; EN 62208:2003. Dyrektywa Unii Europejskiej 2006/95/WE.

Obudowy metalowe do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych napowietrznych
typ: RSA, RSB, RR

Wydane przez BBJ-SEP

wersja angielska

CERTYFIKAT GOST

Partner Systemu pro E-Power ABB
   
  Certyfikat partnerstwa handlowego z Eaton Electric Sp. z o.o.
 Certyfikowany Prefabrykator Rozdzielnic Univers N (630A) Certyfikowany Prefabrykator Rozdzielnic Univers N (630A) HAGER

 


wykonanie: : Netidea.pl
STRONA GŁÓWNA | Mapa strony | Użytkownicy online: 33