CERTYFIKATY

 
 
Certyfikaty i Deklaracje:
 
 
Certyfikat partnerstwa handlowego z Eaton Electric Sp. z o.o.

Certyfikat Zgodności Nr: DN/162/2016 potwierdzający zgodność Rozdzielnicy niskonapięciowej Modulor EPE           z wymogami norm:

PN-EN 61439-1:2011,  PN-EN 61439-2:2011,  PN-EN 62262:2003,  PN-EN 60529:2003

   

Certyfikat IECEx nr: IECEx OBAC 15.0003U

(dobrowolny system potwierdzania poprawnej konstrukcji urządzeń przeciwwybuchowych)

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, nr rejestracyjny: OBAC/008/SZJ/15

Na podstawie auditu, raport nr: OBAC/008/SZJ/RACII/15 potwierdza się spełnienie wymagań normy:

PN-EN ISO 9001:2009

Certyfikat Zapewnienia Jakości nr OBAC 15 ATEXQ 008

Certyfikat badania typu WE nr OBAC 15 ATEX 0203U

II 2G Ex e II Gb

II 2D Ex tb IIIC Db

Certyfikat 9001:2000
Certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 wersja polsko/angielska
Certyfikat 9001:2000 Certyfikat potwierdzający, że nasz pracownik zdał egzamin na audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000

 

Certyfikat 9001:2008

Certyfikat potwierdzający, że ZW Radiolex Sp. z o.o. spełnia normy systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2008

Wersja polska

Wersja angielska

Certyfikat Zgodności 'CE' - str.1
Certyfikat Zgodności 'CE' - str.2

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE potwierdzający, że nasze wyroby spełniają wymagania normy PN-EN 62208:2006; EN 62208:2003. Dyrektywa Unii Europejskiej 2006/95/WE.

Obudowy metalowe do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych napowietrznych
typ: SZA, SZB

Wydane przez BBJ-SEP

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE potwierdzający, że nasze wyroby spełniają wymagania normy PN-EN 62208:2006; EN 62208:2003. Dyrektywa Unii Europejskiej 2006/95/WE.

Obudowy metalowe do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych napowietrznych
typ: RSA, RSB, RR

Wydane przez BBJ-SEP

Certyfikat Zgodności 'CE' - str.1 Certyfikat Zgodności 'CE' - str.2
Certyfikat Zgodności 'CE' - str.1
Certyfikat Zgodności 'CE' - str.2

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE potwierdzający, że nasze wyroby spełniają wymagania normy PN-EN 62208:2006; EN 62208:2003. Dyrektywa Unii Europejskiej 2006/95/WE.

Obudowy metalowe do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych napowietrznych
typ: RSA, RSB, RR

Wydane przez BBJ-SEP

wersja angielska

CERTYFIKAT GOST

Certyfikowany Prefabrykator Rozdzielnic Univers N (630A)
Certyfikowany Prefabrykator Rozdzielnic Univers N (630A)
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 


wykonanie: : Netidea.pl
STRONA GŁÓWNA | Mapa strony | Użytkownicy online: 52