СЕРТИФИКАТЫ

Certyfikaty i Deklaracje:
 
Certyfikat 9001:2000
Certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 wersja polsko/angielska
Certyfikat 9001:2000 Certyfikat potwierdzający, że nasz pracownik zdał egzamin na audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000
Certyfikat 9001:2008 Certyfikat potwierdzający, że ZW Radioklex Sp. z o.o. spełnia normy systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2008
Certyfikat Zgodności 'CE' - str.1
Certyfikat Zgodności 'CE' - str.2

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE potwierdzający, że nasze wyroby spełniają wymagania normy PN-EN 62208:2006; EN 62208:2003. Dyrektywa Unii Europejskiej 2006/95/WE.

Obudowy metalowe do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych napowietrznych
typ: SZA, SZB

Wydane przez BBJ-SEP

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE potwierdzający, że nasze wyroby spełniają wymagania normy PN-EN 62208:2006; EN 62208:2003. Dyrektywa Unii Europejskiej 2006/95/WE.

Obudowy metalowe do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych napowietrznych
typ: RSA, RSB, RR

Wydane przez BBJ-SEP

Certyfikat Zgodności 'CE' - str.1 Certyfikat Zgodności 'CE' - str.2
Certyfikat Zgodności 'CE' - str.1
Certyfikat Zgodności 'CE' - str.2

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE potwierdzający, że nasze wyroby spełniają wymagania normy PN-EN 62208:2006; EN 62208:2003. Dyrektywa Unii Europejskiej 2006/95/WE.

Obudowy metalowe do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych napowietrznych
typ: RSA, RSB, RR

Wydane przez BBJ-SEP

wersja angielska

CERTYFIKAT GOST

Certyfikowany Prefabrykator Rozdzielnic Univers N (630A)
Certyfikowany Prefabrykator Rozdzielnic Univers N (630A)
Deklaracja Zgodności nr 1
Deklaracja Zgodności nr 1, stwierdzająca, że nasze wyroby są zgodne z dyrektywą RoHS 202/95/WE.
Deklaracja Zgodności nr 1
Deklaracja Zgodności nr 1, stwierdzająca że nasze wyroby są zgodne z Dyrektywą 73/23/EWG, 93/68/EWG i następującymi normami zharmonizowanymi: PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003.
Produkty: RS; RR

Deklaracja Zgodności nr 2, stwierdzająca że nasze wyroby są zgodne z Dyrektywą 73/23/EWG, 93/68/EWG i następującymi normami zharmonizowanymi: PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003.
Produkty: SZ
Deklaracja Zgodności nr 1
Deklaracja Zgodności nr 3, stwierdzająca że nasze wyroby są zgodne z Dyrektywą 73/23/EWG, 93/68/EWG i następującymi normami zharmonizowanymi: PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003.
Produkty: PS
Deklaracja Zgodności nr 1
Deklaracja Zgodności nr 4, stwierdzająca że nasze wyroby są zgodne z Dyrektywą 73/23/EWG, 93/68/EWG i następującymi normami zharmonizowanymi: PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003.
Produkty: RWX
Deklaracja Zgodności nr 1
Deklaracja Zgodności nr 5, stwierdzająca że nasze wyroby są zgodne z Dyrektywą 73/23/EWG, 93/68/EWG i następującymi normami zharmonizowanymi: PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003.
Produkty: DR
Deklaracja Zgodności nr 1
Deklaracja Zgodności nr 6, stwierdzająca że nasze wyroby są zgodne z Dyrektywą 73/23/EWG, 93/68/EWG i następującymi normami zharmonizowanymi: PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003.
Produkty: ZELP
Deklaracja Zgodności nr 1
Deklaracja Zgodności nr 7, stwierdzająca że nasze wyroby są zgodne z Dyrektywą 73/23/EWG, 93/68/EWG i następującymi normami zharmonizowanymi: PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003.
Produkty: OG; OHI
Deklaracja Zgodności nr 1
Deklaracja Zgodności nr 8, stwierdzająca że nasze wyroby są zgodne z Dyrektywą 73/23/EWG, 93/68/EWG i następującymi normami zharmonizowanymi: PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003.
Produkty: NSK; NK; NU; NRS; STL; SP; SR
Deklaracja Zgodności nr 1
Deklaracja Zgodności nr 9, stwierdzająca że nasze wyroby są zgodne z Dyrektywą 73/23/EWG, 93/68/EWG i następującymi normami zharmonizowanymi: PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003.
Produkty: Z1; Z2; ZDA
Deklaracja Zgodności nr 1
Deklaracja Zgodności nr 10, stwierdzająca że nasze wyroby są zgodne z Dyrektywą 73/23/EWG, 93/68/EWG i następującymi normami zharmonizowanymi: PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003.
Produkty: TPP
Deklaracja Zgodności nr 1
Deklaracja Zgodności nr 11, stwierdzająca że nasze wyroby są zgodne z Dyrektywą 73/23/EWG, 93/68/EWG i następującymi normami zharmonizowanymi: PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003.
Produkty: ZK
Deklaracja Zgodności nr 1
Deklaracja Zgodności nr 12, stwierdzająca że nasze wyroby są zgodne z Dyrektywą 73/23/EWG, 93/68/EWG i następującymi normami zharmonizowanymi: PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003.
Produkty: PW
Deklaracja Zgodności nr 1
Deklaracja Zgodności nr 13, stwierdzająca że nasze wyroby są zgodne z Dyrektywą 73/23/EWG, 93/68/EWG i następującymi normami zharmonizowanymi: PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003.
Produkty: DSZ

 

Referencje:

Referencje wystawione przez naszego największego dytrybutora firmę MORS.
Referencje wystawione przez firmę P.H.U. IGLOTECH.
 
  Referencje wystawione przez firmę COMEL.
Referencje wystawione przez firmę CLIMA-PRODUKT Sp. z o.o.
 
 
 
Referencje wystawione przez firmę C&T ELMECH.
 Podziękowania

 


| | 32