КОНТАКТЫ


Sales and Production Department:


Radiolex oddział w Gdańsku
25, Siennicka Street 80-958 Gdańsk
Tel. / Fax: 058 305 65 00, 058 682 20 34
E-mail: radiolex@radiolex.pl
E-mail: export@radiolex.pl

ZW Radiolex Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 8, 83-000 Pruszcz Gdański, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, Nr wpisu KRS 0000188099, NIP: 593-010-56-93, REGON: 008047053, Kapitał zakładowy: 180 000 zł.


| | 49