КОНТАКТЫ | экспортный отдел

 

 

Sales and Production Department:


Radiolex branch in Gdańsk
ul. Siennicka 25, 80-958 Gdańsk
Tel. / Fax: 058 305 65 00, 058 682 20 34, 058 305 57 26
E-mail: export@radiolex.pl

ZW Radiolex Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 8, 83-000 Pruszcz Gdański, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, Nr wpisu KRS 0000188099, NIP: 593-010-56-93, REGON: 008047053, Kapitał zakładowy: 180 000 zł.

   

The Export Departament

Magdalena Jeruzal
Export Director


mobile: +48 604 470 845
e-mail:
magda@radiolex.pl

e-mail: export@radiolex.pl

   

 


| | 41