single-produkty.php
Produkter

Kabelflänsar

De används för enkel och snabb kabeldragning i kapslingen, men håller hög grad av täthet. Det finns 15 typer av bussningar i offerten. Som standard är de gjorda av plåt täckt med RAL7035 gummi. Det är möjligt att beställa en icke-brandfarlig, vitfärgad och EMC-version.

Dölj tabellen
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Beskrivning
Kabelfläns för 10 IP 55 kablar
Kabelfläns för 3 IP 65-kablar
Kabelfläns för 16 IP 65 kablar
Kabelfläns för 17 IP 55 kablar
Kabelfläns för 25 IP 65/55 ledare
Kabelfläns för 35 IP 65 kablar
Kabelfläns för 50 IP 65 kablar
Kabelfläns för 36 IP 65 kablar
Kabelfläns för 23 IP 55-kablar
Kabelfläns för 26 IP 20 kablar
Kabelfläns för 43 IP 65-kablar
Kabelfläns för 50 IP 65 kablar
13 Kabelfläns för 28 IP 65-kablar
Kabelfläns för 1 IP 67 kabel
Kabelflänsen är full IP 65
Kabelflänsar
2 × (12-21 mm)
2 × (8-15 mm)
6 × (5-8 mm)
2 × (24-54 mm)
1 × (30-59 mm)
3 × (6-14 mm)
1 × (40 mm)
15 × (20 mm)
9 × (18-30 mm) eller (10-14mm)
4 × (10-15mm)
4 × (5-10 mm)
1 × (20-26 mm, IP 65) eller (12-15 mm, IP 55)
4 × (14-20 mm, IP 65) eller (5-10 mm, IP 55)
16 × (8-14 mm, IP 65) eller (7-10 mm, IP 55)
4 × (5-7 mm, IP 65)
1 × (17-32 mm)
2 × (12-18 mm)
16 × (10-14 mm)
12 × (7-12 mm)
4 × (6-10 mm)
1 × (15-25 mm)
49 × (7-13 mm)
4 × (4-8 mm)
4 × (6-10 mm)
12 × (7-12 mm)
14 × (10-14 mm)
2 × (12-18 mm)
1 × (17-32 mm)
1 × (33-48) eller (18-15 mm)
× 2 × (25-40) eller (16-10 mm)
8 × (18-30) eller (10-14 mm)
4 × (10-14 mm)
4 × (5-10 mm)
4 × (3,5-5 mm)
26 × (6,5-14 mm)
4 × (4-10,5 mm)
38 × (7-12,5 mm)
1 × (14-27,5 mm)
2 × (19-34 mm)
4 × (16-25 mm)
2 × (15-21 mm)
26 × (10-15 mm)
16 × (6-11 mm)
18 × (6-13 mm)
6 × (13-28 mm)
4 × (3-11 mm)
1 × (55-70 mm)
0
Katalognummer
5.HTB-10
5.HTC-3
5.HTC-16
5.HTC-17
5.HTC-25
5.HTC-35
5.HTC-50
5.HTKC-36
5.HT×-23
5.HTK-26
5.HTK-43
5.RIT-50
5.HTCK-28
5.HT×-1
5.HTC-0
X

För att ladda ner den här filen, måste du logga in