index.php
RADIOLEX

Dotacja Broker eksportowy

Tytuł projektu: „Wzrost aktywności eksportowej firmy RADIOLEX poprzez udział w targach i misjach gospodarczych”

Wartość całkowita projektu: 53 680,10 PLN

Wartość dofinansowania: 23 761,50 PLN

Cele i efekty projektu: Celem długookresowym przedsięwzięcia jest ekspansja na rynek włoski, chorwacki, litewski i łotewski oraz intensyfikacja sprzedaży eksportowej na dotychczasowych rynkach zagranicznych. Naturalną konsekwencją zaplanowanych działań będzie także wzrost świadomości marki RADIOLEX wśród odbiorców zagranicznych z krajów europejskich. Krótkookresowym celem realizacji projektu jest zawarcie nowych kontraktów handlowych, co przyczyni się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży spółki RADIOLEX. Wygenerowane środki pieniężne umożliwią dalszy rozwój przedsiębiorstwa i posłużą do sfinansowania kolejnych projektów rozwojowych.

Projekt realizowany w ramach Działania 2.3. Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa – wsparcie dotacyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

X

Aby pobrać ten plik wymagane jest logowanie