single-info.php
nowości

6 LP

NA KAŻDĄ POTRZEBĘ

W KAŻDEJ BRANŻY

NA KAŻDĄ POTRZEBĘ

W KAŻDEJ BRANŻY

Zastosowanie

sektor morski

Pulpity operatorskie i rozdzielnice do sterowania jednostkami morskimi

sektor militarny

Certyfikowane rozdzielnice, wykonywane zgodnie z normami wojskowymi

sektor transportowy

Kontrola oraz wspomaganie ruchu drogowego i kolejowego

sektor chemiczny

Pulpity do sterowania procesami chemicznymi, kontrolowania ich oraz alarmowania w razie nieprawidłowości

sektor spożywczy

Szczegółowa kontrola poszczególnych etapów produkcyjnych oraz funkcjonowania maszyn

sektor produkcyjny

Sterowanie maszynami produkcyjnymi, kontrola procesów i monitorowanie oraz alarmowanie o błędach i nieprawidłowościach

X

Aby pobrać ten plik wymagane jest logowanie