taxonomy-product_cat.php
PRODUKTY

STREFA
ATEX

Urządzenia i podzespoły do stref zagrożonych wybuchem to bardzo szeroka gama różnego rodzaju produktów, które swoje zastosowanie znaleźć powinny w każdym miejscu, w którym występuje zagrożenie wystąpienia atmosfery wybuchowej (np. malarnie proszkowe, linie produkcyjne z dużym zapyleniem, stacje paliw, analizatory gazów).

Urządzenia i podzespoły do stref zagrożonych wybuchem ze względu na specyfikę, niezwykle często stosowane są w branży chemicznej, branży drzewnej czy firmach przetwarzających zboże.

OBUDOWY NIERDZEWNE EX

przejdź

PUSZKI ROZGAŁĘŹNE I ZACISKOWE EX

przejdź

Kontrolery uziemienia EX

przejdź

LAMPY EX

przejdź

DŁAWNICE KABLOWE EX

przejdź

KASETY, PRZYCISKI I PANELE STERUJĄCE EX

przejdź

Rozdzielnice Ex

przejdź

OGRZEWACZE I TERMOSTATY EX

przejdź

SEPARATORY I PRZEKAŹNIKI EX

przejdź

WYŁĄCZNIKI EX

przejdź

SYGNALIZACJA EX

przejdź

OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY EX

przejdź

STREFY ATEX

W każdym obszarze, w którym występuje choćby minimalne zagrożenie wytępienie wybuchu koniecznie pojawić się powinny urządzenia i podzespoły spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa. Do najczęściej stosowanych zaliczyć można: specjalne ogrzewacze, termostaty do stref Atex zagrożonych wybuchem, separatory/powielacze sygnałów, przekaźniki bezpieczeństwa, rozdzielnice elektryczne.

Wszelkie obszary zagrożone wybuchem dodatkowo podzielone są także na strefy. To właśnie od ich specyfiki zależy ilość oraz rodzaj urządzeń i podzespołów dedykowanych strefom zagrożonym wybuchem, które w danym miejscu zostaną zastosowane.

X

Aby pobrać ten plik wymagane jest logowanie