single.php
baza wiedzy

Dlaczego ogranicznik przeciwprzepięciowy to konieczność?

Dlaczego ogranicznik przeciwprzepięciowy to konieczność?

Ogranicznik przeciwprzepięciowy pomimo swoich małych wymiarów pełni bardzo ważną funkcję – chroni instalację elektryczną i podłączone do niej urządzenia przed konsekwencjami przepięć. Każdego roku w domach i mieszkaniach pojawiają się nowe sprzęty zasilane prądem, a wiele z nich pozostaje podłączonych do gniazdka elektrycznego przez całą dobę. Zwiększa to ryzyko ich uszkodzenia w momencie pojawienia się wyładowań atmosferycznych. W przypadku posiadania ogranicznika przepięć możliwe jest użytkowanie urządzeń elektrycznych nawet podczas burzy, bez obawy o ich awarię.

Czym jest ogranicznik przeciwprzepięciowy i na czym polega jego działanie?

W momencie przekroczenia normy napięcia sieciowego wytwarzają się przepięcia, które stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla instalacji elektrycznej, ale też podłączonych do niej urządzeń. Przepięcia docierające do sprzętów powodują ich uszkodzenie. Można jednak temu skutecznie przeciwdziałać, instalując ogranicznik przeciwprzepięciowy. Jego zadaniem jest zredukowanie częstotliwości i czasu trwania prądu następczego, czyli zapewnienie instalacji elektrycznej ochrony przeciwnapięciowej. Bardzo ważny jest dobór odpowiednich ograniczników przepięć i ich rozmieszczenia, czym powinien zająć się doświadczony fachowiec. Przy ich wybory brane są pod uwagę różne czynniki, przede wszystkim typ budynku i rodzaj przyłącza. Istotne jest to, aby została zainstalowana kompleksowa ochrona przeciwnapięciowa, składająca się z trzech typów ochronników.

Montując ogranicznik przepięć, należy ustawić wartość napięcia progowego, po przekroczeniu której dojdzie od automatycznego wyłączenia zasilania. Napięcie może też zostać skierowane do pozostałych elementów znajdujących się w obwodzie. Przez ogranicznik przepięciowy nie przepływa prąd, ale w momencie nagłego skoku napięcia urządzenie powoduje zwarcie między przewodem fazowym i ochronnym. Nadmiar wytworzonej energii elektrycznej zostaje natychmiast uziemiony, aby zapobiec jej przedostaniu się do instalacji elektrycznej. Wszystko to ma na celu niedopuszczenie do uszkodzenia instalacji, do czego mogłoby dojść przykładowo na skutek wyładowania atmosferycznego.

Jakie wyróżnia się rodzaje ograniczników przepięć?

Zadaniem ograniczników przepięć jest przede wszystkim przejmowanie fali przepięciowej i bezpieczne odprowadzanie jej do uziomu, czyli z pominięciem instalacji elektrycznej. Wyróżnia się trzy typy ograniczników, które oznacza się symbolami 1,2 i 3. Ograniczniki przeciwprzepięciowe klasy B umieszcza się w złączu budynku, a te klasy C w rozdzielnicy. Te pierwsze chronią przed wyładowaniami atmosferycznym w stopniu podstawowym, natomiast ograniczniki przepięć C zapewniają drugi stopień ochrony. Z kolei ograniczniki klasy D powinny znajdować się bezpośrednio przy odbiornikach, które mają chronić. Używa się ich przede wszystkim do zapewnienia ochrony urządzeniom bardzo wrażliwym na uszkodzenia spowodowane przepięciami. W niektórych przypadkach najlepszym rozwiązaniem okazuje się stosowanie aparatów zespolonych, czyli połączenia ogranicznika typu 1 z urządzeniem typu 2.

Dodaj komentarz

X

Aby pobrać ten plik wymagane jest logowanie