single.php
baza wiedzy

Dlaczego wyłącznik nadprądowy jest jednym z najważniejszych elementów instalacji elektrycznej?

Dlaczego wyłącznik nadprądowy jest jednym z najważniejszych elementów instalacji elektrycznej?

W budynkach mieszkalnych jednym z kluczowych elementów każdej instalacji elektrycznej jest wyłącznik nadprądowy. Ma on za zadanie między innymi przeciwdziałać przeciążeniu elektrycznemu. W nowoczesnych pomieszczeniach użytkowane są wielorakie urządzenia, które wymagają do prawidłowego działania stałego źródła zasilania. Niestety instalacja elektryczna jest w stanie wytrzymać tylko konkretne natężenie prądu, a przekroczenie ustalonej wartości wiąże się z nadmiernym jej przeciążeniem. Dochodzi do wzrostu temperatury poszczególnych elementów instalacji, co z kolei ma negatywny wpływ na okres ich żywotności. Może nawet dojść do stopienia się izolacji, w ostateczności do wybuchu pożaru. Do zapobiegania tego typu zjawiskom służy wyłącznik nadprądowy, który gwarantuje bezpieczne działanie instalacji elektrycznej.

Czym jest i do czego służy wyłącznik nadprądowy?

Wyłącznik nadprądowy jest jednym z najistotniejszych elementów instalacji elektrycznej, można spotkać go w każdym budynku wzniesionym zgodnie z zasadami nowoczesnego budownictwa. Stanowi on udoskonaloną wersje dawniej używanych bezpieczników topikowych. Wyłącznik nadprądowy montuje się w celu zapewnienia ochrony instalacji elektrycznej, która narażona jest na przeciążenia i zwarcia. Jego montaż należy uwzględnić już na etapie projektowania instalacji elektrycznej, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowania. Zdarza się tak, że przez jeden z jej elementów przepływa prąd elektryczny większy od jego mocy znamieniowej, co stwarza ryzyko przeciążenia całej instalacji. Zjawisku temu towarzyszy nadmierne wydzielanie ciepła, co może skutkować stopieniem się instalacji i nawet wybuchem pożaru. Nie dojdzie do tego, jeśli został zamontowany wyłącznik nadprądowy. Chroni on instalację elektryczną nie tylko przed przeciążeniami, ale również przed zwarciami. Jego zadaniem jest natychmiastowe odcięcie zasilania, gdy tylko wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu któregoś z zabezpieczanych elementów instalacji. W skrócie, wyłącznik nadprądowy przewodzi prąd znamionowy i wyzwala w momencie pojawienia się przeciążeń lub zwarć w obwodzie elektrycznym.

Co warto wiedzieć na temat wyłącznika nadprądowego i jak wybrać właściwy?

Wyłącznik nadprądowy może spełniać swoje funkcje wyłącznie wtedy, gdy zostanie odpowiednio dobrany do instalacji elektrycznej. Przy jego wyborze należy mieć na uwadze charakterystykę prądowo-czasową, a dokładniej zakres szybkości działania w zależności od natężenia prądu, który przepływa przez wyłącznik. Charakterystyka czasowo-prądowa A dotyczy wyłączników o natychmiastowym działaniu, które stosuje się w instalacjach zasilających wrażliwe urządzenia elektroniczne. W instalacjach domowych i w lokalach komercyjnych najczęściej sięga się wyłączniki nadprądowe o charakterystyce B. Służą one do zabezpieczenia urządzeń AGD i RTV oraz innych o niewielkich prądach rozruchowych. Charakterystyka C obejmuje wyłączniki stosowane przede wszystkim w aplikacjach przemysłowych, do zabezpieczenia urządzeń o dużych prądach rozruchowych. Ostatni typ wyłączników dotyczy charakterystyki D, używanych głównie w przemyśle. Wykorzystuje się je do zabezpieczenia urządzeń o znacznie większych prądach rozruchowych.

Dodaj komentarz

X

Aby pobrać ten plik wymagane jest logowanie