single.php
baza wiedzy

Korzyści wynikające z ogrzewania szaf sterowniczych

Korzyści wynikające z ogrzewania szaf sterowniczych

Szafa sterownicza jest niezbędnym elementem przemysłowych systemów energetycznych, służącym do uporządkowania i systematyzowania aparatury budującej system. Prawidłowe działanie aparatury pomiarowej, zamkniętej w szafie sterowniczej, uzależnione jest od warunków wilgotnościowych i temperaturowych panujących wewnątrz. Jaką funkcję pełnią ogrzewacze i dlaczego ich obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania urządzeń?

Czym jest szafa sterownicza?

W niektórych sektorach przemysłu, stosowanie szaf sterowniczych jest niezbędne do bezpiecznego działania całego systemu automatyki i energetyki. Szafa sterownicza to nic innego jak obudowa, mieszcząca całą niezbędną aparaturę sterowniczą. Pozwala ona na uporządkowanie sprzętu wchodzącego w skład systemu elektrycznego oraz zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa jego pracy. Zastosowanie szafy sterowniczej przynosi wiele korzyści, wśród nich wyróżniamy:
– możliwość uporządkowania aparatury wchodzącej w skład systemu elektrycznego;
– zabezpieczenie pracy systemu oraz aparatury;
– ochrona aparatury przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem negatywnych warunków panujących na hali przemysłowej czy na zewnątrz np. przed deszczem, pyłem itd.;
– zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

Warunki temperaturowe i wilgotnościowe

Wrażliwość aparatury, wchodzącej w skład systemów elektrycznych, wymaga zapewnienia odpowiednich warunków wewnątrz szafy sterującej. Istotne jest zagwarantowanie odpowiedniej wilgotności oraz temperatury wewnątrz szafy, ponieważ podzespoły elektryczne oraz elektroniczne powinny pracować we właściwym zakresie temperaturowym oraz w środowisku pozbawionym wilgoci. Jest to istotne z punktu widzenia wydajności oraz odpowiedniego działania urządzeń. Szafy utrzymywane na zewnątrz, narażone są na kondensację pary wodnej. Niezbędnym procesem, prowadzącym do zapewnienia odpowiednich warunków wewnątrz jest ogrzewanie szaf sterowniczych – stanowi to doskonałą ochronę przed zamarzaniem, ponieważ temperatura utrzymywana jest powyżej punktu rosy.

W jakim celu stosuje się ogrzewacze?

Tworzenie się kondensatu pary wodnej jest naturalnym procesem wynikającym ze zmian temperaturowych zachodzących w szafach sterowniczych oraz we wszelkich zamkniętych systemach pomiarowych. Destrukcyjne działanie wilgoci powoduje niepożądaną korozję oraz może przyczynić się do powstania prądów pełzających, które zakłócają lub uniemożliwiają prawidłową pracę urządzeń aparaturowych we wnętrzu szafy. Zachowanie odpowiedniego zakresu temperatur jest więc kluczowe dla prawidłowego działania całego systemu. Ogrzewanie szaf sterowniczych pozwala na pozbycie się wilgoci i utrzymanie odpowiedniej temperatury bez konieczności stosowania innych urządzeń automatyki. Korzyści oraz koszty związane z zakupem i montażem ogrzewacza są niewspółmierne z koniecznością usuwania ewentualnych awarii.

Jak dobrać odpowiednie ogrzewanie?

Rodzaj zastosowanego ogrzewacza szafy sterowniczej zależy od wielu czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas jego projektowania. Zależeć będzie ono od rodzaju aparatury, która znajduje się wewnątrz szafy. Do rozważań należy przyjąć warunki w jakich powinny pracować urządzenia, czyli maksymalną i minimalną temperaturę oraz maksymalną wilgotność powietrza. Istotne jest również zagęszczenie aparatury wewnątrz szafy, co będzie wpływało na parametry zastosowanego ogrzewania. Należy zaznaczyć, że powierzchnia radiatora wytwarzającego ciepło powinna być odpowiednio duża, aby ciepło było odpowiednio przekazywane z elementu grzejnego do wnętrza szafy sterowniczej.

Zasady doboru ogrzewacza do szafy sterowniczej

Ogrzewanie szaf sterowniczych należy uzależnić od warunków, które powinny zostać zapewnione w celu prawidłowego działania ogrzewacza. Wśród nich wyróżniamy:
– odpowiednia wartość współczynnika przenikalności cieplnej obudowy (k);
– klimat wg normy DIN 50015;
– straty mocy zainstalowane wewnątrz szafy sterowniczej (p);
– odpowiedni dobór mocy grzałki (P);
– regulator wilgotności i temperatury.

Dodaj komentarz

X

Aby pobrać ten plik wymagane jest logowanie