single-produkty.php
PRODUKTY

Audyt energetyczny

Wdrożenie programu oszczędzania i poszanowania energii elektrycznej przez naszych inżynierów w Państwa przedsiębiorstwie pozwoli zaoszczędzić środki w skali kilkudziesięciu procent od wydatkowanych kwot na energię elektryczną. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
1. Weryfikacja i aktualizacja umowy sprzedaży energii elektrycznej

– optymalizacja parametrów zużycia energii, mocy, tgφ,

– ustalenie grupy taryfowej dopasowanej w optymalny sposób,

– przebudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Na podstawie wyżej wymienionych punktów określimy czy gospodarka elektroenergetyczna jest prowadzona poprawnie na obiekcie!

2. Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji technicznej

Weryfikacja dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej oraz aktualizacja dokumentacji elektroenergetycznej z zakresu współpracy odbiorcy z energetyką zawodową m.in. Instrukcji współpracy z energetyką zawodową, dokument który jest bezwzględnie wymagany od odbiorców i wytwórców przyłączonych na napięciu 15kV i wyżej.

3. Analiza gospodarki elektroenergetycznej zainstalowanych urządzeń technicznych na obiekcie pod kątem energochłonności oraz zaproponowanie optymalnych rozwiązań

– Audyt pod kątem gospodarki elektroenergetycznej na danym obiekcie,

– Weryfikacja transformatorów,

– kompensacja mocy biernej,

– audyt termowizyjny,

– weryfikacja oświetlenia pod względem ograniczenia energochłonności.

4. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej (w zależności od warunków rynkowych)

Dokonanie analizy warunków umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach propozycje zmiany przedsiębiorstwa obrotu energią.

5. Zaopatrzenie, montaż lub aranżacja dostaw produktów energooszczędnych w przypadku woli wdrożenia procesu modernizacji punktów poboru, osprzętu lub sieci przesyłowej

Wyślij zapytanie

    X

    Aby pobrać ten plik wymagane jest logowanie