single-produkty.php
PRODUKTY

Ayagoz, Kazachstan

Prefabrykacja rozdzielnic na tereny największej kopalni odkrywkowej rudy miedzi w Kazachstanie, gdzie regularnie dostarczamy urządzenia. Realizacja stanowiła wykonanie 3 kompletów rozdzielnic do zasilenia stojana i wirnika młyna.

Projekt, produkcję oraz prefabrykację wykonano we własnym zakresie w gdańskiej placówce firmy Radiolex. Strukturę wykonano w dwóch odmiennych kolorach farby: wewnątrz jest to RAL9005, na zewnątrz RAL2010. Standardem w tego typu rozdzielnicach jest zastosowanie klap odciążających wybuch. W obudowach zastosowano w dachu ciśnieniowe klapy bezpieczeństwa, których zadaniem będzie podczas ewentualnego zwarcia łukowego ukierunkowanie przepływu gorących gazów w kierunku bezpiecznym dla operatora.
Wyprowadzono most szynowy od odłącznika OJON prod. ABB poza obudowę, który to pozwoli na podłączenie szyn do uzwojeń silnika napędzającego młyn w kopalni. Obudowa wyposażona jest w oświetlenie wewnętrzne, sygnalizację obecności napięcia oraz liczne blokady uniemożliwiające otworzenia odłącznika pod obciążeniem, co przyczynia się zmniejszeniu prawdopodobieństwa wystąpienia zwarcia łukowego. Zastosowane okna podczerwieni umożliwiają kontrolę głównego toru prądowego kamerą termowizyjną podczas normalnej pracy urządzenia.
Termin realizacji: grudzień 2019

Tab 1. Parametry elektryczne rozdzielnic

Rozdzielnica SN

ZASILENIE STOJANA

Rozdzielnica nN

ZASILENIE WIRNIKA

Un

[V]

12000

1000

In

[A] 5000 1000

f

[Hz] 0-6,63

DC

IP [-] IP56

IP56

IK [-] IK10

IK10

gdzie:
Un – napięcie znamionowe,
In – prąd znamionowy,
f – częstotliwość,
IP – stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wnikaniem cieczy oraz ciał stałych,
IK – klasyfikacja wytrzymałości mechanicznej.

Bliźniacza realizacja do projektu Tarapaca, Chile prezentowanego w czerwcu 2019 roku.  Różnicą jest zastosowanie w rozdzielnicy średniego napięcia odłącznika na większy prąd znamionowy, przez co musiała zostać poddana odrębnemu badaniu typu. Testy przeprowadzone w laboratorium Instytutu Elektrotechniki w Warszawie dotyczyły m.in. sprawdzenia prądem krótkotrwałym wytrzymywanym i szczytowym wytrzymywanym, próby izolacji, sprawdzenia stopnia ochrony IP, IK, a prąd znamionowy został określony na podstawie przeprowadzonych testów przyrostów temperatur.

Wyślij zapytanie

    X

    Aby pobrać ten plik wymagane jest logowanie