single-produkty.php
PRODUKTY

Stacje transformatorowe z obsługą wewnętrzną

Stacja transformatorowa typu RDX-W z wewnętrznym korytarzem obsługi jest rozwiązaniem stosowanym w sieci energetycznej przez dystrybutorów energii (wytwarzanie, dystrybucja, Smart Grid, itp.), użytkowników końcowych (infrastruktura, przemysł, deweloperzy) i w branży OZE (elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne).

Cechą charakteryzującą obudowę jest stała szerokość wynosząca 2550 mm lub 2960 mm i możliwość regulowania długości w zakresie od 3000 mm do 8000 mm w odstępach co 200 mm.

Kompletne rozwiązanie składa się z trzech elementów: szczelnej monolitycznej piwnicy kablowej, korpusu oraz dachu. Wysokość wewnątrz korpusu wynosi 2450 mm. Misy olejowe przedziałów transformatorowych mogą pomieścić 100% zawartości oleju z transformatorów.

Możliwe jest zaprojektowanie niemal dowolnego wariantu stacji.
Typowa stacja transformatorowa typu RDX-W składa się z pomieszczenia rozdzielnicy SN i nn oraz komory transformatora. Dodatkowo pomieszczenie rozdzielnic może być wydzielone w przypadku kilku użytkowników stacji umożliwiając dostęp tylko osobom upoważnionym. Rozmieszczenie urządzeń odbywa się przy optymalnym dobraniu rozwiązania pod względem technicznym i ekonomicznym. Chłodzenie urządzeń oraz wentylacja pomieszczeń stacji możliwa jest dzięki kratkom wentylacyjnym umieszczonym w drzwiach i ścianach stacji. W razie potrzeby istnieje możliwość zainstalowania dodatkowo wentylatorów w drzwiach lub dachu stacji.

W celu dostosowania wyglądu stacji do wymogów architektonicznych możliwe jest wykonanie nakładek w postaci daszków dwu lub czterospadowych pokrytych blachodachówką lub dachówką ceramiczną.
PRZYKŁADOWY SCHEMAT ELEKTRYCZNY STACJI TRANSFORMATOROWEJ Z OBSŁUGĄ WEWNĘTRZNĄ Z JEDNYM TRANSFORMATOREM

RYSUNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ Z OBSŁUGĄ WEWNĘTRZNĄ Z JEDNYM TRANSFORMATOREM

PRZYKŁADOWY SCHEMAT ELEKTRYCZNY STACJI TRANSFORMATOROWEJ Z OBSŁUGĄ WEWNĘTRZNĄ Z DWOMA TRANSFORMATORAMI

RYSUNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ Z DWOMA TRANSFORMATORAMI

Wyślij zapytanie

    X

    Aby pobrać ten plik wymagane jest logowanie