single-produkty.php
PRODUKTY

Tarapaca, Chile

Realizacja stanowiła sześć kompletów rozdzielnic w których skład każdego wchodziły dwie rozdzielnice do zasilenia stojana i wirnika młyna na terenach jednej z największych kopalni odkrywkowej rudy miedzi na świecie. Nie jest to nasza pierwsza realizacja tego typu – do tej pory dostarczyliśmy ponad 50 takich kompletów do klientów z całego świata.
Termin realizacji: czerwiec 2019

Nasi projektanci przy użyciu oprogramowania Autodesk Inventor wykonali całościowy projekt obudów. Produkcja odbyła się we własnym zakresie w gdańskiej placówce firmy Radiolex. Poprzez zastosowanie technologii TripleShield obudowa osiągnęła wysoką klasę korozyjności co pozwala na jej bezprzerwowa pracę w trudnych warunkach atmosferycznych przez długi okres. Strukturę wykonano w dwóch odmiennych kolorach farby: wewnątrz jest to RAL9005, na zewnątrz RAL2010. W obudowach zastosowano w dachu ciśnieniowe klapy bezpieczeństwa, których zadaniem będzie podczas ewentualnego zwarcia łukowego skierowanie powstałej energii i gorących gazów w kierunku bezpiecznym dla operatora.

Rys 1. Komplet rozdzielnic do zasilenia młyna – zdjęcie rzeczywistego wykonania i ujęcie wnętrza z programu Inventor

Dział prefabrykacji miał za zadanie wyprowadzenie mostu szynowego od odłącznika poza obudowę, który to pozwoli na podłączenie szyn do uzwojeń silnika napędzającego młyn w kopalni. Obudowa wyposażona jest w oświetlenie wewnętrzne, sygnalizację obecności napięcia, ogrzewacz oraz liczne blokady uniemożliwiające otworzenia odłącznika pod obciążeniem. Zastosowane okna podczerwieni umożliwiają kontrolę głównego toru prądowego kamerą termowizyjną podczas pracy urządzenia.

Un – napięcie znamionowe,

In – prąd znamionowy,

f – częstotliwość,

IP – stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wnikaniem cieczy oraz ciał stałych,

IK – klasyfikacja wytrzymałości mechanicznej.

Tab 1. Parametry elektryczne rozdzielnic

Przed trafieniem na obiekt dla tego typoszeregu zostało wykonane badanie typu zgodne z normą PN-EN 62271-200 w laboratorium Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Testy dotyczyły m.in. sprawdzenia prądem krótkotrwałym wytrzymywanym i szczytowym wytrzymywanym, próby izolacji, sprawdzenia stopnia ochrony IP, IK, a prąd znamionowy został określony na podstawie przeprowadzonych testów przyrostów temperatur.

Rys 2. Zdjęcie wykonane podczas przeprowadzania testów w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie

Wyślij zapytanie

    X

    Aby pobrać ten plik wymagane jest logowanie